Nötpraktik

ViLA-avtal, akutbesök samt planerade besök, rådgivning för mjölk- och amkobesättningar.

Gårdsbesök

För hästar: besök hemma i stallet för munhåleundersökningar samt tandbehandlingar, vaccinationer och gårdsbesiktningar. Akutbesök för bland annat kolik, feber, luftvägsymptom samt behandling av sjuka föl. 

För övriga lantbruksdjur: både akut- och förebyggande sjukvård, samt delegeringsavtal för får och gris.