Nötpraktik

ViLA-avtal, akutbesök samt planerade besök, rådgivning för mjölk- och amkobesättningar.

Gårdsbesök

För hästar: besök hemma i stallet för munhåleundersökningar samt tandbehandlingar, vaccinationer och gårdsbesiktningar. Akutbesök för bland annat kolik, feber, luftvägsymptom samt behandling av sjuka föl. 

För övriga lantbruksdjur: både akut- och förebyggande sjukvård, samt delegeringsavtal för får och gris. 

Hästklinik

Munhåleundersökningar och därmed bettkorrigeringar, behandling av foderinpackningar, samt utdragning av vargtänder.

Hältutredningar, vaccinationer, akut sjukvård, medicinska utredningar av luftvägar, allergier och hudproblem. Ultraljud av senor samt röntgenundersökningar.

Vi tar emot träckprov från hästar och får för McMasterundersökning inför eventuell avmaskning och upplägg av avmaskningsplaner.

Utfärdande av officiella intyg vid export av djur: våra veterinärer är godkända av Jordbruksverket för officiella intyg, till exempel hälsointyg för häst vid utlandsresa. Jordbruksverkets taxa gäller vid utfärdande av officiella intyg.

Seminverksamhet för häst i samarbete med Bollerups Lantbruksinstituts kunniga personal. Klicka här för att komma till deras hemsida.