Tandbehandling smådjur

 

På smådjurskliniken arbetar vi mycket med tänder och munhälsa på hund och katt och här finns modern tandutrustning inklusive tandröntgen och inhalationsnarkos för ökad säkerhet.

 

Vårt tandteam är veterinär Josefin och djursjukskötare Sara som båda har ett specialintresse för tänder och har gått flera vidareutbildningar inom djurtandvård. De går kontinuerligt nya kurser i ämnet för att kunna ge djuren den bästa behandlingen.

 

På kliniken utför vi så kallad professionell tandrengöring (PTR) vilket innebär att djuren, under full narkos med fria luftvägar, får tandstenen bortskrapad med ultraljudsskrapa, tänderna poleras, tandfickorna mäts och rengörs samt skadade eller lösa tänder röntgas. Alla fynden dokumenteras för att man sedan ska kunna följa patientens tandstatus framöver och på så sätt tidigare upptäcka avvikelser som kan leda till problem och smärta.

 

Ert djur lämnas in på morgonen mellan kl 8.30-9.00, fastad sedan 12 timmar innan inlämning det vill säga ingen mat efter klockan 20-22 kvällen innan, men med fri tillgång till vatten. Ibland kan andra tider gälla, men detta meddelas i så fall vid bokningen. Vi arbetar ofta med flera tandpatienter under dagen och därför kan tiden för hemgång variera beroende på om ditt djur sövs på förmiddagen eller efter lunch.

 

Innan sövningen undersöks djuret av veterinär och i vissa fall tas ett blodprov för att kontrollera att bland annat lever och njurar fungerar väl inför sövningen. Vi rekommenderar att en blodstatus tas på patienter över 8 år samt i de fall man tidigare haft förhöjda värden eller sjukdomar som kan påverka patienten i narkosen. Om hälsoundersökningen eller blodprovet visar oroande avvikelser som kan påverka djuret under sövningen ringer vi upp er direkt och ger våra rekommendationer så att vi kan ta ett gemensamt beslut hur vi ska gå vidare.

 

Efter vi gjort en komplett munhåleundersökning med rengöring och eventuell röntgen kommer vi att kontakta er och diskutera djurets tandstatus det vill säga vilka problem det finns och hur vi kan hjälpa till. Om det finns enstaka lösa eller skadade tänder som behöver tas bort kan vi ofta göra det samma dag som vi gör tandrengöringen, men om det är mer omfattande problem behöver ert djur komma tillbaka för att inte narkosen ska bli för lång och därmed öka risken för komplikationer. Om det blir aktuellt med återbesök för vidare åtgärder hjälper vi er att boka en tid för detta.

 

Både för hund och katt har vi ett tandbaspaket till fast pris som inkluderar professionell tandrengöring, narkos och helmunsröntgen. Kostnad för blodprov innan sövningen och vidare tandåtgärder så som extraktioner tillkommer. Vi kontaktar alltid er och anger ett cirkapris för vidare åtgärder efter vi utfört en PTR och dokumenterat problemen, meddela oss om det är speciella ekonomiska omständigheter vi behöver ha i beaktande.

 

De flesta problem med munhålan ersätts inte av försäkringsbolagen, vissa ersätts upp till en viss summa medan andra ersätts fullt ut. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ditt djur. Om ni önskar kan vi kan göra en direktreglering med ert försäkringsbolag samma dag mot en avgift.

 

Välkomna att beställa tid eller ring om ni har några frågor!

Vanliga tandproblem hos hund och katt

 

Tandproblem är vanligt förekommande hos våra hundar och katter. De flesta problemen ger kraftig smärta, men det är inte alltid så lätt att upptäcka eftersom våra djur är mästare på att dölja det. Djur avslöjar sällan att de har problem i munnen genom att äta sämre eftersom denna drift är så djupt rotad i dem. Ibland kan man notera att djuren kastar i sig maten utan att tugga, de tvättar inte pälsen så noga och får därför tovor, vissa kan börja dregla på ett sätt som är onormalt för dem medan åter andra kliar sig mot nosen och fnyser. Ofta blir man varse att djuret har varit dämpat och haft ont först efter en tandåtgärd eftersom djuret då verkar piggare och gladare och många upplever att deras djur blir ungt på nytt.

 

Ibland kan man upptäcka ett problem och bilda sig en uppfattning genom att titta i munnen på ett vaket djur, men för att få en helhetsbild och hitta de eventuellt dolda problemen krävs det att djuret ligger sövt och att man kan göra en fullständig genomgång av alla tänderna. Vissa problem upptäcks inte förrän man röntgar tänderna.

Tandköttsinflammation och tandlossning

 

Tandlossning eller parodontit är ett vanligt problem hos framför allt hund, men det är även relativt utbrett hos katt. Det kan vara en smärtsam sjukdom beroende på i vilket stadium tandlossningen befinner sig i. En årlig professionell tandrengöring med röntgenkontroller hjälper till att utvärdera problem med tandlossning och låter oss tillsammans göra upp en plan för vidare behandling av djuret.

 

Inom några minuter efter en tandrengöring börjar proteiner och bakterier i munhålan åter lägga sig som en hinna över tandkronorna och bilda nytt plack. Hos många individer skapar beläggningen tandköttsinflammation som gör att bakterierna kan komma djupare ner i tandfickorna samtidigt som kroppens immunförsvar frigör ämnen för att bekämpa bakterierna, vilket leder till att bakterietoxiner frisläpps och irriterar ännu mer. Plackbeläggning och matrester förkalkas av ämnen i saliven och det bildas tandsten som ger ännu bättre fäste för bakterierna. Denna process leder till att stödjevävnaden och fibertrådarna som håller fast tanden försvagas, tandbenet blir mer uppluckrat och resorberas och tanden tappar successivt sitt fäste i tandbenet, vilket ger tandlossning som följd. En lös tand med påverkan på tandbenet kan inte “växa fast” igen utan måste opereras bort. Om tandlossningen får fortsätta obehandlad finns det risk för komplikationer så som t ex käkfrakturer eftersom käkbenet blir så skört.

 

Det man kan göra hemma för att bromsa tandköttsinflammation eller tandlossning är att dagligen borsta tänderna på sitt djur. Den mekaniska rengöringen med tandborsten gör att bakteriehinnan tas sönder och avlägsnas till stor del. Det hjälper inte att ge tuggben eller andra specialprodukter för tänderna eftersom dessa inte tar bort bakteriehinnan som är orsaken till problemet.

Tandfrakturer

 

Tandfrakturer är vanligt på både hund och katt. De flesta skadorna är okomplicerade frakturer det vill säga en ytlig del av emaljen är avslagen, men det är ingen påverkan på pulpakanalen. Om det är en större skada med ingång till pulpan är det risk för infektion i tanden, eftersom bakterierna i munnen kan ta sig ner i pulpakanalen och orsaka infektion.

 

En frakturerad tand behöver alltid röntgas för att man ska kunna få en uppfattning om hur allvarlig skadan är. Skadade tänder kan lagas och rotfyllas, men om det är påverkan på tandbenet och tecken på infektion behöver tanden tas bort.

 

Tänk på att det är ökad risk för emaljskador och frakturer om ditt djur gillar att tugga på pinnar och märgben eller bära stenar i munnen. Tennisbollar kan också vara ett stort problem eftersom dessa fungerar ungefär som ett sandpapper mot tänderna, ett ökat slitage mot tandytan ger så småningom en blottad pulpa.

Karies

 

Karies är mycket ovanligt på hund och katt eftersom det bildas av speciella munhålebakterier när dessa smälter raffinerade kolhydrater på tandens yta. Det ses ibland på hundar som äter mycket bröd, kex och kakor som fastnat i tänderna och gynnar bakterierna.

Persisterande mjölktänder

 

En persisterande mjölktand betyder helt enkelt att mjölktanden sitter kvar när den permanenta tanden bryter fram. Detta är ett relativt vanligt problem för flera mindre hundraser och förekommer ibland även hos katt.

 

Rötterna på mjölktänderna ska normalt resorberas när de permanenta tänderna bryter fram. Om både mjölktand och den permanenta tanden sitter kvar kan det leda till bettfel eftersom tänderna blir felriktade. Det finns också risk för att det dubbla antalet rötter påverkar utvecklingen av den normala stödjevävnaden som ska hålla fast tanden i tandbenet, vilket kan leda till tidig tandlossning.

 

Om mjölktanden inte lossnar av sig själv när den permanenta tanden bryter fram bör den tas bort så snart som möjligt. Ibland kan det hjälpa att ha draglekar med sin hund när den håller på att byta tänder, men om de inte visar tecken på att lossna när hunden är 6-7 månader kommer de troligen att behöva opereras bort.