Inför besök

Ta med försäkringsbrev om djuret är försäkrat och du önskar direktreglering av kostnaden för besöket mot försäkringsbolaget.
Hästar ska alltid ha med sitt pass vid klinikbesök och hästpassen ska även finnas tillgängliga vid stallbesök oavsett besöksorsak.
Hundar ska alltid hållas kopplade eller vara i bur. Katter ska alltid vara i bur.

(Detta för att vi kar haft katter i koppel som blivit rädda och bitit!)

 

Inför planerade operationer hund – schamponera hela hunden eller området som ska opereras dagen före planerad operation, hunden ska hinna torka innan besöket. Djuren ska lämnas in nyrastade.

 

Var god och sitt ner och vänta i väntrummet tills ni blir inkallade för undersökning.
Om ditt djur har feber, diarré eller är snorigt – kom in och tala med personalen innan du tar in djuret.
Om ditt djur ska röntgas behövs en person som kan vara med på röntgen. För röntgen krävs att man är över 18 år och att man inte är gravid. Detta gäller både för hästkliniken och smådjurskliniken.

Gårdsbesök

För gårdsbesök för mjölk- och amkobesättningar rekommenderar vi att samtliga besättningar är anslutna till Smittsäkrad besättning och de rekommenderade besöksrutinerna med stallegna stövlar och rockar efterföljs.

Besök smådjursklinik

Var beredd att ge följande svar vid tidsbokning för besök till smådjurskliniken:

 • Vem står som ägare till djuret?
 • Uppgifter om djuret såsom ras, kön och ålder.
 • Vad vill ni boka tid för?   
 • Vilket är huvudproblemet och hur länge har det pågått?
 • Har djuret haft problem med detta förut?
 • Hur är allmäntillståndet?
 • Har djuret feber? Det kan man inte känna på nosen, utan måste kontrollera med termometer i ändtarmen. Normal kroppstemperatur för hund och katt är ca 38-39 grader C.
 • Vill djuret äta och dricka?
 • Har djuret normal urin och normal avföring?
 • Förekommer kräkningar?
 • Senaste datum för löp? (om relevant)
 • Tidigare medicinering och resultat av den medicineringen?
Övrigt

Häst och smådjur som är i behov av mer omfattande utredning eller vård än vad vi kan erbjuda remitteras i samråd med djurägaren till lämplig remissdjursjukhus.

När vi inte har möjlighet att vara behjälpliga hänvisar vi vid akuta fall till jouröppna veterinärkliniker.
I vår region finns bland annat följande alternativ:
Samtliga djurslag: Distriktsveterinärerna
Smådjur: Anicura Hässleholm, Evidensia Djursjukhus Malmö samt Lunds djursjukhus
Häst: Evidensia Helsingborgs djursjukhus

 

Gälande GDPR:

Vi behöver bara de mest grundläggande personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster i Link (t.ex. e-recept, djursjukdata, direktregleringar). Vi hanterar personuppgifterna i Link och i slutna, interna system (fakturagenerering). De skickas ingenstans och de säljs ingenstans.