Hästklinik

 

Munhåleundersökningar och därmed bettkorrigeringar, behandling av foderinpackningar, samt utdragning av vargtänder.

Hältutredningar, vaccinationer, akut sjukvård, medicinska utredningar av luftvägar, allergier och hudproblem. Ultraljud av senor samt röntgenundersökningar.

Besiktning

Veterinärerna på Bollerup utför både klinikbesiktning samt besiktning vid gårdsbesök.

Klicka här för mer information inför besiktningen.

Vänligen skriv ut och fyll i denna blankett inför bokad besiktning.

Seminstation för häst

Under säsongen 2021 har det utförts både AI, TAI och FAI. Vi är också godkända för embryotransfer men det kräver att man har mottagaresto själv.

Seminstationen för häst är i samarbete med Bollerups Lantbruksinstituts kunniga personal. Klicka här för att komma till deras hemsida, för öppningsdatum samt prisuppgifter.

Träckprov

Vi tar emot träckprov från hästar och får för McMasterundersökning inför eventuell avmaskning. Vi kan hjälpa till att skicka vidare för odling av stor blodmask och rådgivning kring avmaskningsplaner.

Officiella intyg

Utfärdande av officiella intyg vid export av djur: våra veterinärer är godkända av Jordbruksverket för officiella intyg, till exempel hälsointyg för häst vid utlandsresa. Jordbruksverkets taxa gäller vid utfärdande av officiella intyg.

OBS! I samband med att nya regler börjar gälla den 1 oktober rekommenderar vi att vara ute i mycket god tid innan du behöver ditt intyg. 2-3 veckor om det är första gången du ska resa med ett djur från en anläggning eller med en ny transportör då det är en handläggningstid på runt 2 veckor för registrering av nya anläggningar och transportörer. När du anmält din anläggning/att du är transportör kom ihåg att meddela det till Jordbruksverket så de kan registrera det i systemet för intyg.

Hästar som reser – Det är viktigt att Du som djurägare tar reda på kraven i mottagarlandet!

Med anledning av att allt fler mottagarländer inom EU applicerar ny lagstiftning och kräver ett hälsointyg i Traces, så utgår vi från att din häst behöver ett hälsointyg utfärdat i Traces. Detta tar mycket tid.

Vi kan, om mottagarlandet godkänner det, även använda ett utlåtande om hälsotillstånd, pappersintyg, fram till den 17 oktober 2021. Hästen måste då vara framme på slutdestination inom EU senast 17 oktober. Finns risk för att man inte kommer fram i tid, rekommenderar vi att intyg ställs ut i Traces!

Det är därför viktigt att du som skickar eller reser med hästen alltid på förhand kontrollerar med mottagarlandet vad de kräver för typ av intyg innan tid bokas hos oss för utfärdande av intyg. När du vet vad som behövs:

Fyll i blanketten med uppgifter vi behöver för att utfärda ditt intyg och skicka till info@veterinarernapabollerup.se senast 48 timmar före avresa

Besök Jordbruksverkets hemsida för senaste informationen